REGULAMENTUL CONCURSULUI SAMUELGIVEAWAY din 14 aprilie 2021

Regulamentul concursului Facebook “SAMUEL Giveaway”
Concursul se desfasoara exclusiv pe pagina facebook samuelcreativ.
Perioada concursului: 14.04.2021 – 22.04.2021, inclusiv.
Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului “SAMUEL Giveaway” initiat de SAMUEL MED SRL si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata), avand in vedere o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati.
CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL
1.1 Organizatorul concursului “SAMUEL Giveaway” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este SAMUEL MED SRL, cu sediul in Medias, str Johannes Honterus nr.31, J31/963/1991, RO802616
1.2 Concursul se va derula in conformitate cu prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul.
1.3 Regulamentul Campaniei a fost intocmit si va fi facut public, in mod gratuit, oricarui
solicitant, conform prevederilor legale in vigoare, pe site-ul Organizatorului, www.samuelcreativ.com.
CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
2.1 Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online prin accesarea paginii de Facebook https://www.facebook.com/samuelcreativ.
Concursul se va desfasura in perioada: 14.04.2021, ora 13:30 – 22.04.2021, ora 23:59.
CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Pot participa la Concurs doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita la data inscrierii in concurs si domiciliul in Romania.
3.2 In cazul in care castigatorul este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Concursului, acesta este indreptatit sa intre in posesia lui prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a lui, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea cadoului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.
3.4 Participarea la acest Concurs presupune acceptul expres al participantilor referitor la faptul ca, daca vor deveni castigatori, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia „SAMUEL”, si doar in legatura cu prezentul Concurs (notificare castigator, inmanare cadouri, conform art. 9.4) si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora.
CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
4.1 Pentru a participa la Concurs participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) Sa acceseze pagina de Facebook facebook.com/samuelcreativ, unde să dea Like sau Follow paginii.
b) Sa comenteze la postarea de pe profilul de Facebook al Organizatorului, din data de 14.04.2021 ora 13:30, legata de concursul SAMUEL Giveaway si sa eticheteze in cadrul aceluiasi comentariu trei persoane; se acceptă un singur comentariu.
c) Castigatorul va fi ales in mod aleatoriu prin intermediul site ului: https://commentpicker.com/random-name-picker.php.
d) se va efectua o singura extragere si se va oferi un singur premiu.
e) Castigatorul va fi anuntat in cursul zilei de 23.04.2021 pe pagina de Facebook a Organizatorului.
4.2. In cadrul extragerilor vor fi inclusi doar participantii care au indeplinit conditiile mentionate in Art. 4.1 a) și b).
CAPITOLUL 5. PREMIUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTUIA
5.1 Premiul oferit de Organizator este un PACHET continând cartile Diferiti prin Design, Atac impotriva ingrijorării si un SET ADOR SAPUN NATURAL (6 sapunuri plus saculet lavandă). Valoarea premiului este 100 lei.
5.2 Castigatorul premiului va fi ales aleatoriu si anuntat public de catre Organizator, in cursul zilei de 23.02.2021. Castigatorului ii va fi comunicat si printr-un mesaj privat pe Facebook.
5.3 Castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului o adresa de e-mail, un numar de telefon, numele si prenumele si o adresa de livrare pentru revendicarea premiului.
CAPITOLUL 9 – CONFIDENTIALITATEA DATELOR
9.1 Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.
9.2 Organizatorul, se obliga de asemenea sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
9.3 Tuturor participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea Regulamentul (UE) 2016/679.
9.4 Exclusiv pentru operatiunile de prelucrare in legatura cu prezentul concurs (notificare castigatori, inmanare cadouri) Participantii isi manifesta consimtamantul expres si neechivoc prin inscrierea in concurs si transmiterea de like-uri/reactii.
Pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice.

SAMUEL MED SRL