Perle duhovnicesti

13.00lei

Descriere Produs

Autor: Richard Wurmbrandt

Nr. pagini: 132

Dimensiuni: 145×210 mm

 

Richard Wurmbrand, Perle duhovniceşti, culese şi ordonate de NICOLAE MOLDOVEANU

 

Nu toate gândurile cuprinse în carte au ţinuta unui aforism. Unele sunt cugetări mai largi, în forma de învăţătură practică, dar toate sunt pătrunse de duhul Scripturii Sfinte: mustesc de adevărul ei. Şi, mai ales, aceste „perle” au crescut în adâncul mării suferinţelor; acolo s-au şlefuit, pentru ca să fie folositoare spre mântuirea tuturor celor ce le primesc, prin credinţa în Cel care, prin suferinţă şi moarte – ISUS CRISTOS – a plătit preţul răscumpărării întregii omeniri. Prin El ne-au venit harul şi adevarul.

 

Cugetările adunate aici sunt o sinteză a gândirii acestui mare slujitor al lui Cristos, un imbold spre cercetare, o hrană a gândirii. (Nicolae Moldoveanu)

 

Din carte:

În măsura în care ne îndepărtăm de Dumnezeu, adevărul se îndepărtează de noi.

Fără adevărul deplin, viaţa ta va fi un eşec, iar dacă eşti o persoană talentată, va fi o catastrofă pentru alţii.

Mai greu e să trăieşti o zi în adevărata ascultare, decât un an în intenţii şi planuri mari.

Biruinţa desăvârşită este să te biruieşti pe tine însuţi.

Bucuria în Hristos nu este o chestiune de temperament. Toţi credincioşii, indiferent de temperament, au bucuria negrăită şi strălucită. Temperamentul decide numai felul de exprimare a bucuriei. Isus este Domnul bucuriei.

Bucură-te că ai un Dumnezeu, care-ţi este Tată! Bucură-te că ai un Mântuitor, care-ţi dă har – Isus Hristos! Bucură-te, gândindu-te că necazurile sunt şcoala desăvârşirii.

Fiecare zi pe care ai trăit-o fără bucurie este o pagubă de neînlocuit.

Respingerea bucuriei este respingerea creaţiei lui Dumnezeu.

Oamenii din lume nu înţeleg bucuria creştinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înţelege ce este un ocean.

Bucuria omului credincios, ca şi mirosul florilor nu se nasc dintr-un suflet veşted.

Nu tristeţea, ci bucuria onorează pe Dumnezeu în viaţa celor credincioşi.

Domnul nu se luptă pentru cel ce nu face el însuşi paşi înainte.

În lupta dintre idei, biruinţa finală nu poate fi decât a creştinilor.

Biserica nu este o societate de sfinţi perfecţi, ci de candidaţi la sfinţenia perfectă.

Ai grijă să nu alergi în zadar, dacă nu alergi cu adevărata biserică.

Omul drept e îndrăzneţ ca leul, dar plăcut şi blând ca mielul.

Egoismul este prima verigă din lanţul lung al oricăror vicii.

Nu fi atât de blând încât să renunţi la îndeplinirea scopului tău.

Antidotul sălbăticiei este blândeţea.

A umbla trist după ce ai mărturisit că Isus ţi-a iertat păcatele este un păcat.

Omul drept este îndrăzneţ ca leul, dar şi plăcut şi blând ca mielul.

 

 

Cuprins:

Adevărul

Ascultarea

Beţia

Biruinţa

Blândeţea

Botezul

Bucuria

Bunătatea

Caracterul

Cartea

Căsătoria

Cântarea

Cearta

Cinstea

Clevetirea

Copiii

Credinţa

Creştinismul

Critica

Cugetul

Cumpătarea

Cunoaşterea

Curajul

Curăţia

Datoria

Dărnicia

Dragostea

Dreptatea

Dumnezeu

Egoismul

Făţărnicia

Fericirea

Frica

Frumuseţea

Gândirea

Gelozia

Harul

Isus Cristos

Iertarea

Inima

Invidia

Îngrijorarea

Înţelepciunea

Învierea

Jertfa

Laşitatea

Lauda (slava deşartă)

Libertatea

Lucrurile lumii

Mândria

Mânia

Mântuirea

Minciuna

Moartea

Mulţumirea

Naşterea din nou

Nădejdea

Omul

Osândirea

Pacea

Păcatul

Pocăinţa

Postul

Prietenia

Purtarea

Răbdarea

Răul

Rugăciunea

Scriptura

Sfatul

Sfinţirea

Sinceritatea

Slujba Domnului

Smerenia

Stăruinţa

Suferinţa

Vegherea

Viaţa

Viaţa predată

Virtutea

Vorbirea